Kursy

Zapraszamy na kursy realizowane online

Wykładowca: mgr Jadwiga Osińska

Cel kursu: Podstawowym celem kursu jest uporządkowanie i aktualizacja wiedzy z zakresu współzależności pomiędzy umiejętnościami kluczowymi, podstawami programowymi oraz metodami pacy nauczyciela. Każdy nauczyciel podczas swojej codziennej pracy może i powinien wnosić swój wkład w przygotowywanie uczniów do życia zawodowego w społeczeństwie. Niezbędny jest dobór takich metod nauczania oraz form organizacyjnych, które pozwolą nie tylko na zrealizowanie podstawy programowej z danego przedmiotu lecz także na wyposażenie ucznia w umiejętności kluczowe, które są narzędziem na całe życie. Pod koniec maja 2018 roku pojawiły się nowe zalecenia Rady Europy odnośnie kompetencji kluczowych. W związku z powyższym kurs został wzbogacony o suplement uwzględniający najnowsze zmiany w tej dziedzinie.

Program szkolenia:

•   Kompetencje kluczowe;
•   Cele i zadania szkoły w dziedzinie kształcenia umiejętności kluczowych wynikające z podstaw programowych;
•   Nowoczesne metody dydaktyczne w procesie kształcenia;
•   Metoda projektu szczególnie polecana wśród metod kształtujących umiejętności kluczowe;
•   Suplement - nowe zalecenia Rady Europy odnośnie kompetencji kluczowych;

Adresaci: Kurs ten jest przeznaczony przede wszystkim dla nauczycieli świadomie dobierających metody i formy organizacyjne pracy z uczniem/słuchaczem na każdym etapie edukacyjnym

 

Metoda kształcenia:

Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Szkolenie realizowane jest indywidualnie w modelu asynchronicznym. Oznacza to, że naukę można rozpocząć w dowolnym momencie i pracować w dogodnym dla siebie czasie. Nad szkoleniem czuwa nauczyciel, który motywuje uczestnika szkolenia poprzez ocenianie jego prac oraz odpowiada na jego pytania. Uczestnik szkolenia, podobnie jak w tradycyjnych formach kształcenia, może wykorzystać kontakt z nauczycielem zadając mu pytania, prosząc o wyjaśnienia, itp.


Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia:

 • Doskonalenia zawodowego w zakresie "Metody pracy nauczyciela kształtujące umiejętności kluczowe"

 

Forma zaliczenia: Praca zaliczeniowa

Liczba godzin szkolenia odpowiada: 25 godzinom realizowanym w sposób tradycyjny

Najkrótszy możliwy termin ukończenia szkolenia: 7 dni

Maksymalny termin ukończenia szkolenia: 30 dni


Prowadzący: .Mgr ekonomii (SGPiS/SGH w Warszawie). Studia podyplomowe: przygotowujące kadrę do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość (UW i UMCS); z Doradztwa Zawodowego w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie; w zakresie „Informatyka w zarządzaniu” na Politechnice Lubelskiej; Pedagogiczne (SGPiS/SGH). Kwalifikacje z zakresu organizacji i zarządzania oświatą; aplikacja administracyjna. Bogate doświadczenie zawodowe: wieloletni wicedyrektor zespołu szkół, nauczyciel przedsiębiorczości, przedmiotów ekonomiczno-informatycznych i administracyjnych, doradca zawodowy w szkole i w KIS, kierownik/koordynator projektów unijnych, założyciel i prezes stowarzyszenia, wykładowca na studiach podyplomowych. Dodatkowe uprawnienia: Ekspert dwóch dziedzin (Edukacja; Polityka społeczna) w procesie wyboru projektów do dofinansowania w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Kandydat na eksperta (Dziedzina: Finansowo-ekonomiczna) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli.

 

WZÓR ZAŚWIADCZENIA - pokaż

CENA: 150 zł

ZAPISZ SIĘ

Nasze kursy przez Internet

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Kontakt

 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie
  Ośrodek Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń
 • Zamojska 47
  20-102 Lublin
 • 81 441 33 11
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ostatnie wiadomości