Warunki uczestnictwa - e-learning
Warunki uczestnictwa w szkoleniu e-learning
SZKOLENIA E-LEARNING DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJI

1. Zawarcie umowy o świadczenie usług kursu/szkolenia wymaga wysłania prawidłowo wypełnionego formularza w postaci elektronicznej.

2. Zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych w formie świadczenia usługi e-learning następuję w momencie otrzymania przez Usługodawcę poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego dotyczącego wybranego kursu/szkolenia, wysłanego do Usługodawcy oraz przesłanie potwierdzenia poprzez wiadomości e-mail na adres Uczestnika kursu/szkolenia podany w formularzu.

3. Przedmiotem umowy o świadczenie Usługi e-learning jest udostępnienie Usługobiorcy pliku (plików) zawierającego kurs/szkolenie (dalej: pliki/i szkolenia) na wybrany przez Usługobiorcę z oferty Usługodawcy temat.

4. W ramach umowy Usługobiorca otrzymuje również możliwość kontaktu z osobą odpowiedzialną merytorycznie za wybrany kurs/szkolenie e-learning, na zasadach opisanych w charakterystyce kursu/szkolenia.

5. Usługobiorca zobowiązany jest dokonać płatności w terminie 7 dni po otrzymaniu od Usługodawcy wiadomości e-mail na adres podany w formularzu, o konieczności dokonania płatności.

6. Stosownie z art. 5 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. 2001 r., nr 126, poz. 1068 z późn. zm.) Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi e-learning po jej opłaceniu przez Usługobiorcę.

7. Udostępnienie pliku kursu/szkolenia następuje w terminie 3 dni roboczych od chwili zaksięgowania wpłaty na rachunku Usługodawcy na okres wskazany przez Usługodawcę na stronach Serwisu. Po upływie wskazanego okresu dostęp do pliku wygasa.

8. Cena oferowanego kursu/szkolenia obejmuje dostęp do materiałów szkoleniowych oraz możliwość przesyłania zadań przez 30 dni z możliwością jego przedłużenia o kolejne 30 dni.

9. 2. O ile nie zaznaczono inaczej wpłat należy dokonywać na rachunek: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin, Alior Bank S.A. Nr Rachunku 44 2490 0005 0000 4600 4284 6474 – podając tytuł płatności.

RABATY

Osoba fizyczna lub instytucja może otrzymać rabat na zamówienie kursu/szkolenia, jeśli całkowita wartość zamówienia:

- przekracza 400 zł - 5%
- przekracza 800 zł - 10%
- przekracza 1200 zł - 15%

WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH

W celu prawidłowego korzystania z usług elektronicznych, Usługobiorcy powinni dysponować:

1) urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
2) przeglądarką Internet Explorer wersja 8.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach;
3) przeglądarką plików pdf Adobe Reader wersja 8.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach;
4) programem do edycji tekstu o funkcjonalności programu MS WordPad albo oprogramowaniem o podobnych lub wyższych parametrach;

10. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji dodatkowego oprogramowania typu Java, Java Script, Flash oraz akceptacji plików cookies.

11. Szczegółowe zasady korzystania z usług określa Regulamin korzystania z kursów i szkoleń.

Kontakt

  • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie
    Ośrodek Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń
  • Zamojska 47
    20-102 Lublin
  • 81 441 33 11
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ostatnie wiadomości