Prawo konsumenta
 1. Usługobiorcy od dnia w którym zapisał się na dany kurs/szkolenie wysyłając formularz zgłoszeniowy co oznacza że zawarł tym samym Umowę o świadczenie usługi i otrzymał informację zwrotną potwierdzającą fakt zapisania się na kurs/szkolenie, przysługuje 14 dniowy termin odstąpienia od uczestnictwa w kursie/szkoleniu.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres Usługodawcy, wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane Usługodawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.
 3. W razie odstąpienia przez Usługobiorcę od umowy o świadczenie Usługi w terminie określonym w ust. 1, po dokonaniu płatności, Usługodawca zwraca Usługobiorcy całą opłatę.
 4. Usługobiorca po upływie terminu określonego w ust. 1, który opłacił kurs/szkolenie i otrzymał dostęp do platformy online może odstąpić od kursu/szkolenia i otrzymać zwrot uiszczonej opłaty stosownie zmniejszonej z uwzględnieniem spełnionego świadczenia przez Usługodawcę.
 5. Usługobiorca zawierający umowę o świadczenie Usługi kursu/szkolenia na mniej niż 14 dni przed dniem kursu/szkolenia, wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi kursu/szkolenia przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi.

Kontakt

 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie
  Ośrodek Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń
 • Zamojska 47
  20-102 Lublin
 • 81 441 33 11
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ostatnie wiadomości