Warunki uczestnictwa - stacjonarne

SZKOLENIA STACJONARNE

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usługi kursu/szkolenia wymaga wysłania prawidłowo wypełnionego formularza w postaci elektronicznej w sposób podany w Serwisie.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie usługi kursu/szkolenia stacjonarnego następuje w momencie potwierdzenia przez Usługodawcę otrzymania poprawnie wypełnionego formularza przez przesłanie wiadomości e-mail na adres Uczestnika kursu/szkolenia podany w formularzu.
 3. Usługodawca potwierdza zawarcie umowy o świadczenie Usługi kursu/szkolenia stacjonarnego drogą elektroniczną na adres e-mail Uczestnika kursu/szkolenia podany w formularzu.
 4. Przedmiotem umowy o świadczenie usługi kursu/szkolenia stacjonarnego jest umożliwienie uczestnictwa w kursie/szkoleniu organizowanym przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca zastrzega, że niektóre kursy/szkolenia stacjonarne mogą odbyć się wyłącznie w razie zgłoszenia się minimalnej liczby Uczestników kursu/szkolenia, wymaganej do ich przeprowadzenia.
 6. Usługodawca ogłasza na stronach Serwisu dane dotyczące przedmiotu, terminu, miejsca, programu i ceny kursu/szkolenia stacjonarnego.
 7. Usługobiorca zobowiązany jest dokonać płatności za kurs/szkolenie stacjonarne w terminie 7 dni po otrzymaniu od Usługodawcy wiadomości e-mail na adres podany w formularzu, o konieczności dokonania płatności.

  Zasady dokonywania płatności za usługi świadczone przez Usługodawcę

  1. Wysokość i sposoby wnoszenia opłaty Usługodawca określa w Serwisie, formularzu lub wiadomości e-mail zawierającej informację o sposobie dokonania wpłaty.
   a) o ile nie zaznaczono inaczej wpłat należy dokonywać na rachunek: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin, nr rachunku 72 1060 0076 0000 3300 0056 7392
  2. W tytule wpłaty należy wpisać dane identyfikacyjne Usługobiorcy podane w formularzu zgłoszeniowym.
  3. Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia należności za usługi odpłatne w terminie i w sposób określony przez Usługodawcę dla danej usługi.
  4. Na życzenie Usługobiorcy zostaje wystawiona przez Usługodawcę faktura, która zostanie wysłana Usługobiorcy pocztą na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
  5. Usługobiorca usługi kursu/szkolenia stacjonarnego albo uczestnik kursu/szkolenia, dokonując zgłoszenia lub rejestracji wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy i podmiotów z nim powiązanych. Zgoda może zostać w każdym czasie odwołana przez przesyłanie wiadomości na adres e-mail Usługodawcy wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.
 8. Szczegółowe zasady korzystania z usług określa Regulamin korzystania z kursów i szkoleń.

Kontakt

 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie
  Ośrodek Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń
 • Zamojska 47
  20-102 Lublin
 • 81 441 33 11
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ostatnie wiadomości