Kursy

Zapraszamy na kursy realizowane online

Wykładowca: mgr Agnieszka Tyniec

Informacje ogólne:

Kurs ma na celu zdobycie umiejętności diagnozowania i zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia z trudnościami w nauce. Składa się z części teoretycznej oraz praktycznej w formie zadań do wykonania. Moduł teoretyczny podzielony jest na osiem lekcji gdzie ostatnia to zadania , testy i ćwiczenia na zaliczenie dla kursanta. Każda z lekcji jest w formie wykładowej , popartej przykładami oraz bibliografią.

Zagadnienia programowe:

Nowe regulacje mają na celu udzielanie i organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, zmianę warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, zmianę warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zmianę zasad działania poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz zmianę rozporządzenia w sprawie ramowego statutu poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Proponowany przez nasz ośrodek kurs będzie obejmował tematykę roli szkolnego specjalisty w nowym systemie pomocy psychologiczno- pedagogicznej, przyczyn niepowodzeń szkolnych, rozpoznawania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia, dysortografia, tworzenie karty indywidualnych potrzeb ucznia, tworzenia indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych itp.

Adresaci: szkolenie adresowane jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz wychowawców placówek oświatowo- wychowawczych, przedszkoli i wszystkich typów szkół.

 

Metody kształcenia:

Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Szkolenie realizowane jest indywidualnie w modelu asynchronicznym. Oznacza to, że naukę można rozpocząć w dowolnym momencie i pracować w dogodnym dla siebie czasie. Istotą tej formy kształcenia jest sposób komunikacji z/między uczestnikami. Nad szkoleniem czuwa nauczyciel, który motywuje uczestnika szkolenia poprzez ocenianie jego prac czy też odpowiada na pytania. Uczestnik szkolenia podobnie jak w tradycyjnych formach kształcenia może (chociaż nie musi) aktywnie wykorzystać kontakt z nauczycielem zadając mu pytania, prosząc o wyjaśnienia, itp.


Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia:

 • Doskonalenia zawodowego "Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się"

 

Liczba godzin szkolenia odpowiada: 14 godzinom realizowanym w sposób tradycyjny

Najkrótszy możliwy termin ukończenia: 4 dni

Maksymalny termin ukończenia szkolenia: 30 dni

Wykładowca: mgr Agnieszka Tyniec

pedagog, specjalista pedagogiki wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej ,terapeuta zajęciowy, doradca zawodowy, trener, informatyk. Ukończyła pedagogikę wczesnoszkolną na Wydziale Nauk Społecznych  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, doradztwo zawodowe w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy powszechnej w Warszawie oraz informatykę w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. Ma na koncie liczne szkolenia dotyczące pracy terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi, autystycznymi oraz zaburzeniami psychicznymi, a także szkolenia z doradztwa zawodowego, szkolenia z pracy z uczniem w klasach 1-3. Aktualnie nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej oraz nauczyciel informatyk.

WZÓR ZAŚWIADCZENIA - pokaż

CENA: 120 zł

ZAPISZ SIĘ

Nasze kursy przez Internet

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Kontakt

 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie
  Ośrodek Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń
 • Zamojska 47
  20-102 Lublin
 • 81 441 33 11
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ostatnie wiadomości