Kursy

Zapraszamy na kursy realizowane online

Wykładowca: mgr Marcin Zakrzewski

Cel kursu: Uczestnik po ukończeniu szkolenia może samodzielnie wykonywać obowiązki oraz zadania służby BHP w firmie zgodnie z art. 237 § 1 Kodeksu Pracy. Celem kursu jest uzyskanie przez Uczestników wiedzy i umiejętności zw zakresie: identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad BHP, organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, metod eliminowania lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych, ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określania niezbędnych działań profilaktycznych, metod organizacja szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Program szkolenia (zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy):

 • regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP)
 • ergonomia w kształtowaniu warunków pracy (ergonomia koncepcyjna i korekcyjna)
 • metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy
 • wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń pracy oraz wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych
 • ustalanie okoliczności, przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
 • analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka
 • zadania i uprawnienia służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metody pracy tej służby
 • organizacja i metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz popularyzacja problematyki BHP
 • zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy
 • problemu ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego

 

Adresaci: szkolenie skierowane jest do pracodawców wykonujących samodzielnie obowiązki oraz zadania służby BHP w firmie

Metoda kształcenia:

Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Szkolenie realizowane jest indywidualnie w modelu asynchronicznym. Oznacza to, że naukę można rozpocząć w dowolnym momencie i pracować w dogodnym dla siebie czasie. Nad szkoleniem czuwa nauczyciel, który motywuje uczestnika szkolenia poprzez ocenianie jego prac oraz odpowiada na jego pytania. Uczestnik szkolenia, podobnie jak w tradycyjnych formach kształcenia, może wykorzystać kontakt z nauczycielem zadając mu pytania, prosząc o wyjaśnienia, itp.


Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia w zakresie "Szkolenie BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP".

 

Forma zaliczenia: test sprawdzający

Liczba godzin szkolenia odpowiada: 48 godzinom realizowanym w sposób tradycyjny

Najkrótszy możliwy termin ukończenia szkolenia: 10 dni

Maksymalny termin ukończenia szkolenia: 45 dni

Prowadzący: mgr Marcin Zakrzewski
absolwent Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy oraz Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończył Studia Podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa Higieny Pracy oraz z Organizacja Pomocy Społecznej. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP

WZÓR ZAŚWIADCZENIA - pokaż

CENA: 350 zł

ZAPISZ SIĘ

Nasze kursy przez Internet

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Kontakt

 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie
  Ośrodek Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń
 • Zamojska 47
  20-102 Lublin
 • 81 441 33 11
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ostatnie wiadomości