Kursy

Nasze kursy przez Internet

INFORMACJE OGÓLNE: Zgodnie Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z dnia 3 października 2011 r.) instytucje publiczne, a także osoby w nich zatrudnione, służby ratowniczo-interwencyjne, jak również zakłady opieki zdrowotnej będą zobowiązane do zapewnienia wsparcia niesłyszącym w pokonaniu istniejących barier komunikacyjnych.

CEL SZKOLENIA: przekazanie podstawowej wiedzy i nabycie niezbędnych umiejętności z zakresu języka migowego, zapoznanie słuchaczy z problematyką środowiska osób niesłyszących, zasadami Polskiego Języka Migowego, a także praktyczne zastosowanie wdrożonych metod komunikacji

ADRESACI SZKOLENIA: Ustawa weszła w życie 1 kwietnia 2012 r. W związku z tym wszystkie urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe oraz zakłady opieki zdrowotnej będą musiały zapewnić osobom niepełnosprawnym tłumacza języka migowego lub pracownika znającego język migowy

 

Ustawa zobowiązuje organy administracji publicznej do:

 • pomocy osobom z dysfunkcją narządu słuchu przez tłumaczy języka migowego lub przez pracowników administracji publicznej posługujących się językiem migowym, w celu zapewnienia prawidłowego kontaktu z podmiotami zobowiązanymi,
 • ułatwienia korzystania przez osoby niepełnosprawne w stosunkach urzędowych z języka migowego, komunikacji wspomagającej oraz innych form komunikowania się,
 • uznania i popierania korzystania z języka migowego

 

Szkolenie jest skierowane do:

 • organów administracji publicznej (Urzędy Miast, Gmin, Starostwa),
 • jednostek systemu (Państwowe Ratownictwo Medyczne),
 • podmiotów leczniczych (Instytucje prowadzące działalność leczniczą),
 • jednostek Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostek ochotniczych działających w tych obszarach – zwane dalej „podmiotami zobowiązanymi”.

 

PROGRAM KURSU:

MATERIAŁ NAUCZANIA

ILOŚĆ GODZIN

UWAGI

1. Teoria języka migowego

- PJM, SJM, język migany, Fonogesty, Daktylografia, Ideografia, mimika, pantomimika, synergizm wzrokowo-słuchowy, odczytywanie mowy z ust.

10g

Prezentacja multimedialna

2. Daktylografia

-Litery, liczebniki główne i porządkowe

5g

Nagrania video

3. Ideografia

- Znaki podstawowe: zwroty grzecznościowe i okolicznościowe, czas, dni tygodnia, miesiące,posiłki.

- Znaki tematyczne: z zakresu branży turystycznej i okołoturystycznej

40g

Nagrania video,

ćwiczenia,

kontakt z osobą (osobami) niesłyszącymi

 

4. Określenie czasu w przestrzeni

5g

 

 

 

Metoda kształcenia:

Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Szkolenie realizowane jest indywidualnie w modelu asynchronicznym. Oznacza to, że naukę można rozpocząć w dowolnym momencie i pracować w dogodnym dla siebie czasie. Nad szkoleniem czuwa nauczyciel, który motywuje uczestnika szkolenia poprzez ocenianie jego prac oraz odpowiada na jego pytania. Uczestnik szkolenia, podobnie jak w tradycyjnych formach kształcenia, może wykorzystać kontakt z nauczycielem zadając mu pytania, prosząc o wyjaśnienia, itp.


Szkolenie kończy się uzyskaniem dwóch zaświadczeń:

 • Certyfikat ukończenia kursu polskiego języka migowego
 • Zaświadczenie nabycia umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej

 

Liczba godzin szkolenia odpowiada: 60 godzinom szkolenia tradycyjnego
Najkrótszy możliwy termin ukończenia szkolenia: 20 dni
Maksymalny termin ukończenia szkolenia: 45 dni

Prowadzący: mgr Magdalena Gach-Leziak

pedagog i surdopedagog, trener języka migowego i biegły tłumacz w zakresie języka migowego - T2, posiada wieloletnie doświadczenie w tłumaczeniach symultanicznych na Polski Język Migowy oraz System Językowo Migowy, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 81 441 33 11

WZÓR ZAŚWIADCZENIA
pokaż strona 1
pokaż strona 2

CENA: 500 zł

ZAPISZ SIĘ


Kontakt

 • Zamojska 47
  20-102 Lublin
 • 81 441 33 11
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.